TA - Flex - Abzweiger

Bild
Bezeichnung
TA-Flex Anschlusssattel 45°u/Art.Nr.: ÜFTA11045
110 mm
Hauptleitung 150 - 400 mm
TA-Flex Anschlusssattel 45°,u/Art.Nr.: ÜFTA16045
TA-Flex Anschlusssattel 45°u/Art.Nr.: ÜFTA20045
T-Flex Anschlusssattel 90°u/Art.Nr.: ÜFTFLEX125
T-Flex Anschlusssattel 90°u/Art.Nr.: ÜFTFLEX160
T-Flex Anschlusssattel 90°u/Art.Nr.: ÜFTFLEX200